Nasza Oferta

Instalacje HVAC oraz pomiary

Dowiedz się więcej

Biuro projektowe

Dowiedz się więcej

Obsługa techniczna budynków

Dowiedz się więcej

Oferujemy swoje doświadczenie w wykonywaniu oraz nadzorowaniu prac w zakresie:

 • instalacji klimatyzacji oraz chłodniczej,
 • instalacji wentylacji,
 • instalacji WL / CT / CO,
 • instalacji wod-kan,
 • instalacji tryskaczowej oraz hydrantowej,
 • instalacji systemów suchego gaszenia,
 • instalacji automatyki / BMS,
 • wykonywanie oraz modernizacja węzłów cieplnych.

Oferujemy również usługi w zakresie badań, pomiarów oraz regulacji działania systemów w zakresie:

 • instalacji wentylacji
  • pomiary wydajności instalacji,
  • pomiary prędkości przepływu powietrza w przewodach wentylacyjnych,
  • pomiary ciśnienia w przewodach wentylacyjnych,
  • pomiary wydajności i ciśnienia w instalacjach wentylacji pożarowej,
  • ( oddymianie dróg ewakuacyjnych, klatek schodowych ),
  • kompleksowa regulacja instalacji wentylacji,
  • testy szczelności przewodów wentylacyjnych,
  • pomiary prędkości powietrza na stanowisku pracy,
 • instalacji hydraulicznych
  • pomiary ciśnienia,
  • pomiary parametrów przepływu,
  • kompleksowe równoważenie instalacji hydraulicznych,
 • hałas
  • pomiary hałasu wewnątrz pomieszczeń w wyniku pracy instalacji HVAC,
  • pomiary hałasu na zewnątrz budynków powstałe od urządzeń,

W naszej pracowni projektowej wykonywane są kompletne projekty budowlane oraz wykonawcze z zakresu instalacji sanitarnych. Dokumentacje projektowa sporządzamy zarówno dla budynków nowo projektowanych jak i tych już istniejących. Specjalizujemy się w tworzeniu dokumentacji dla budynków biurowych, obiektów usługowych, mieszkalnych oraz przemysłowych. Z uwagi na fakt, że jesteśmy również firmą wykonawczą, proponowane przez nas rozwiązania projektowe pozwalają na znaczne zoptymalizowanie kosztów w procesie inwestycyjnych.

Zakres wykonywanych opracowań:

 • instalacje klimatyzacji oraz chłodniczej,
 • instalacje wentylacji,
 • instalacje WL / CT / CO,
 • instalacje wod-kan,
 • instalacje tryskaczowej oraz hydrantowej,
 • instalacje systemów suchego gaszenia,
 • instalacje automatyki / BMS,
 • węzły cieplne.

W celu zapewnienia ciągłości pracy wykonanych przez nas instalacji sanitarnych zapewniamy dostęp do usług serwisowych z określonym czasem reakcji.

W celu zapewnienia właściwych parametrów urządzeń klimatyzacyjnych oraz utrzymania gwarancji oferujemy umowy serwisowe na okresowe przeglądy urządzeń zarówno dla dużych obiektów jak i dla klientów indywidualnych. W celu zapewnienia ciągłości pracy urządzeń obsługujących pomieszczenie wymagającego całodobowego chłodzenia zapewniamy 24 godzinny serwis.


Klimak © Warszawa 2016